Stroom

Een verklaring van veelgebruikte begrippen rondom stroom of electriciteit.

Wattage

Wattage is de uitdrukking voor het opgenomen vermogen (energie per tijdseenheid). Het symbool voor wattage is W. 1 watt staat gelijk aan 3600 Joule.
Als we het hebben over een lamp van 60 watt dan zeggen we dat de lamp over een periode van 1 uur 60 watt verbruikt.

Kilowatt (kW)

Bij energie maatschappijen hebben ze het altijd over Kilowatt, 1000 watt is 1 Kilowatt.

Netspanning of voltage (230V)

Voltage is de potentiele energie tussen 2 punten. Dit is de spanning die op onze stopcontacten staat, het net in Nederland schommelt altijd tussen de 210 en 240 volt, het symbool voor netspanning is V (Volt). In verschillende landen kunnen er verschillende voltages uit het stopcontact komen, America is 110V.

Ampère (A)

Dit wordt gebruikt om de grote van de elektrische stroom aan te geven.
In de meter kast zijn stoppen geplaatst, deze hebben altijd een bepaald aantal maximale ampère.
Dit wordt gedaan zodat er niet te veel stroom door de kabels kan lopen. Hoe meer stroom er door een kabel loopt des te warmer wordt deze en kan dan smelten. De stop zal op een bepaalde hoeveelheid springen zodat de stroom doorvoer gestopt wordt.
Om dit te berekenen hebben we de volgende formule: watt = volt x amp 16 ampère = 230 x 16 = 3680 watt

Hertz (Hz)

In de verlichting is Hertz de frequentie van het overbrengen van stroom per seconde. Alle verlichting die een ballast, transfor- mator of driver gebruiken hebben hiermee te maken, bij een 60Hz ballast gaat het licht 60 keer per seconde aan en uit.

Basis begrippen stroom Hertz

Power factor of Cos Phi (PF)

Bij gebruik van elektrische apparaten ontstaat er vaak blind stroom, dit komt omdat de curves niet syn- chroon lopen, hierdoor vloeit er niet alleen stroom van het net naar het apparaat maar ook van het appa- raat naar het net terug. We drukken dit uit met cijfers, als de PF 1 is dan is er geen verlies, komt het getal on der de 1 dan treedt er verlies op bijvoorbeeld 0,50. Wettelijk is er vastgelegd dat er bij LED een mini- male waarde moet zijn van 0,85.