Keurmerken

idLED werkt uitsluitend met ledverlichting die voldoet aan de hoogste eisen van (inter)nationale keurmerken.

CE Keurmerk

Met het aanbrengen van de CE-markering geeft de fabrikant of zijn gevolmachtigde aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese regels voldoet en dat de conformiteits- of overeenstemmingsprocedures zijn voltooid. Bovendien moet hij in de meeste gevallen voor het betreffende product een conformiteitverklaring hebben opgesteld. In deze conformiteitverklaring is de producent of importeur verplicht aan te geven dat het product voldoet aan alle van toepassing zijnde Europese richtlijnen. Daarnaast is de producent of importeur verplicht aansprakelijkheid te accepteren voor zijn product.

CE

TÜV Rheinland

Het bedrijf controleert op de naleving van technische eisen en wettelijke normen bij technische producten en ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe technologieën die gericht zijn op mens en milieu. Het driehoekige logo staat voor de drie belangrijkste aspecten waar het bedrijf zich mee bezighoudt: mens, technologie en milieu.
Meer lezen.

VDE

The VDE mark stands for safety and quality in electrical, information and medical technologies. The VDE Testing and Certification Institute in Offenbach, Germany, tests roughly 100,000 products from over 10,000 customers worldwide.

DVE
ROHS

RoHS

Deze afkorting komt van Restriction of Hazardous Substances. In het Nederlands Beperking van Gevaarlijke Stoffen. Dit is een EU-richtlijn waarvan de volledige Nederlandse titel luidt: Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. De bedoeling van de richtlijn is het gebruik van zes stoffen in de elektronische industrie te verminderen. Iedere lidstaat van de Europese Unie (EU) moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren. Deze richtlijn werd teruggetrokken en vervangen door richtlijn 2011/65/EU.
De volgende stoffen vallen onder de richtlijn:

Lood – Pb
Kwik – Hg
Cadmium – Cd
Chroom VI – Cr6+ (zeswaardig chroom)
PBB’s (polybroombifenylen)
PBDE’s (polybroomdifenylethers)
PBB en PBDE zijn vlamvertragers die in sommige plastics worden gebruikt.

FCC

De FCC draagt de verantwoordelijkheid voor alle regelgeving met betrekking tot telecommunicatie, waaronder internet en radio-, televisie-, kabel- en satellietcommunicatie. Zij regelt ook het gebruik van radiofrequenties, bijvoorbeeld de frequenties die door mobiele telefoons en draadloze netwerken worden gebruikt. De FCC doet dit onder andere om interferentie en andere vormen van storing tussen verschillende toepassingen te voorkomen.

FCC
UL listed

UL

UL is een organisatie die zich bezighoudt met aan veiligheid gerelateerde certificeringen, validaties, testen, inspecties, audits, advies en trainingsdiensten.

DLC

Het DesignLights Consortium® (DLC) is een non-profit organisatie toegewijd aan het versnellen van de wijdverbreide acceptatie van high-performance commerciële verlichtingsoplossingen. DLC promoot hoog kwalitatieve, energie efficiënte verlichtingsproducten in samenwerking met verschillende partners uit de industrie. Met deze partners maakt de DLC product kwaliteit specificaties, faciliteert leiderschap en geeft informatie, educatie, tools en technische expertise.

DLC
CURS

CURS

Dit is een markering die specifiek wordt toegepast op componenten, niet op het totale eindproduct. Daarom is dit een van de keurmerken die onbekend is bij het publiek.